Nuda je len nedostatok kreatívneho myslenia!

Projekt „Príprava študentov a ich prepojenie s praxou“

2015-3-SK02-KA205-000698 - Projekt „Príprava študentov a ich prepojenie s praxou“ je partnerstvom Cesta úspěšných z.s. a Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o.. Projekt poskytuje študentom vysokých škôl a mladým ľuďom praktické zručnosti z oblasti osobnostného rozvoja, ktoré im štúdium na vysokej škole neponúka a ďalej portál, aby tieto praktické zručnosti mohli využívať v praxi.Informačný balíček projektu.
Projekt bol podporovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, kľúčová aktivita 2, a bol realizovaný v období od 1.2.2016 do 31.1.2017. V rámci projektu boli vypracované metodiky pre partnerské organizácie.
Taktiež bolo nakrútených 200 videí denných tréningov zoradených do 20 tematických sérií a zorganizovaných 80 prednášok na Slovensku a v Českej republike. Minimálne 75% prednášok bolo streamovaných naživo a dostupných pre záujemcov online. Záznamy prednášok a denných tréningov nájdete na stránke projektu talentcity.cz. Okrem toho bola spustená česká verzia portálu AZU projektazu.cz, ktorá je tiež voľne prístupná.

Máj 2015: AKO SA ROBÍ VEDA - ukončenie

Cieľom projektu Ako sa robí veda bola popularizácia vedy a techniky smerom k verejnosti. Formou prezentácie rečníkov a ich rôznych experimentov a exponátov sme sa snažili predstaviť rôzne oblasti vedy a výskumu, ktorým sa venujú vybrané pracoviská na Technickej univerzite v Košiciach novým a podnetným spôsobom. Interaktívnymi vedeckými exhibíciami sme chceli zároveň motivovať mladých ľudí.
Viac: Vyhodnotenie

Apríl 2015: Startup Weekend Košice 2015

Od piatkového popoludnia do nedeľného večera sa viac než sto nadšencov pohybovalo v priestoroch Stavebnej fakulty TUKE na Vysokoškolskej 4. V mase ľudí sa miešalo spolu 66 účastníkov – súťažiacich, ktorí prišli prezentovať svoje nápady a dúfali, že budú vybrané, aby sa na nich počas víkendu intenzívne pracovalo. Pri práci im pomáhalo 13 mentorov, ktorí ich usmerňovali a dávali im tipy a rady. Menovite to boli Martin Jerkovič, Matej Ftáčnik, Michal Káčerík, Andrej Rybovič, Peter Šoltés, Marek Kuzma, Peter Dorčák, Juraj Danko, Matej Ďuriš, Viliam Vajda, Jozef Tvaroška, Lenka Strmeňová a Michal Haruštiak. V nedeľu sa na výtvory tímov bližšie pozreli deviati porotcovia – Ivan Debnár, Michal Borza, Jozef Vojtko, František Jakab, Jaroslav Lupták, Rastislav Puchala, Patrik Horný, Michal Hladký, a Andrej Klíma. Startupisti sa počas víkendu mohli stretnúť aj s ďalšími pozvanými hosťami zo sveta biznisu a startupov, ktorí im taktiež mohli poradiť, prípadne ponúknuť ďalšiu spoluprácu. Celé to organizačne zastrešoval tím 10 „dobrovoľníkov“, ktorí Startup Weekendu venovali niekoľko mesiacov príprav a minimálne 1 prebdený víkend. „Potlesk na konci podujatia stál za všetok stres a námahu. Pochvala od účastníkov bola potom už len čerešničkou na torte,“ tešila sa úspechu členka dámskej časti organizačného tímu.
Viac: Tlačová správaMarec 2015: Kavičkové diskusie & SWKE 2015

Stretnita pri kávičke
Dobrá kávička a príjemná atmosféra. Zmysluplná debata o prospešných veciach v oblasti rozvoja a podnikania. Temy ako cieľová skupina, zakazník, brand, priadaná hodnota a podobne.
Startup Weekend Košice 2015
Organizing Team v zložení Marek Lavčák, Viliam Vajda, Martin Hvizdoš, Dorota Liptáková, Ladislav Kužma, Peter Lipták, Michal Trelo, Rastislav Fijko, Stanley Mácha. Organizácia podujatia a kompletné plánovanie a sponzoring.

Február 2015: Kurz Google Analytics

Kurz Google Analytics bol zameraný na základné pravidlá a funkcie, ktoré umožnia ovládnuť Google Analytics. Naučili sme sa vyhodnocovanie základných dát a tak úvod do webovej analytiky. Prešli sme založenie konta a základné nastavenie meraní. Efektívnu orientáciu a webovú analytiku ako aj dôležité ukazovatele, grafy a konverzie.

Január 2015: Kurz MailChimp

Kurz bol zameraný na prácu so správou kontaktov. Bolo potrebné vytvoriť zoznami, spravodaje a analyzovať čítanoť resp. úspešnosť komunikácie. Kurz mailchimp nás previedol základnými pravidlami a funkciami, ktoré nám umožnia ovládnuť tento nástroj a komunikovať so sympatizantmi a podporovateľmi prostredníctvom tohto populárneho nástroja.

December 2014: Realizácia podujatí: AKO SA ROBÍ VEDA

Cieľom projektu je popularizácia vedy a techniky smerom k verejnosti. Formou prezentácie rečníkov a ich rôznych experimentov a exponátov predstavíme túto oblasť tak, ako ju verejnosť dosiaľ nepozná. Interaktívnymi vedeckými exhibíciami chceme zároveň motivovať mladých ľudí. Na pripravovaných podujatiach chceme dať možnosť stretávať sa komunite ľudí, ktorí sú si vzájomne podobní a majú svoje technické vízie. Na podujatiach chceme zabezpečiť kvalitných profesorov technických smerov a odborníkov z podnikateľského prostredia. Vzhľadom na rozvoj technických možností a nízky záujem o štúdium vedy a techniky na Slovensku by sme radi zaradili do aktívnych miest aj metropolu východu akou mesto Košice je. Vzhľadom na potrebu informovanosti a atraktivity technických vedných odborov prinášame projekt AKO SA ROBÍ VEDA.
Viac: Web: Ako sa robí veda

November 2014: Podpora podujatí: PODNIK a PODNIKANIE

V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame s pozíciou projektový manažér, no tým musí byť z času na čas každý z nás. Takýto ľudia ale nerastú na stromoch a je potrebné sa v tejto oblasti vzdelávať. Ako pretvoriť myšlienku na nápad, prieskum trhu, propagácia a reklama, uvedenie podnikateľského nápadu a jeho dotiahnutie do úspešného konca. Aj v týchto témach sa pomáhame študentom zorientovať. Podujatia boli zamerané: 1. Problém je príležitosť 2. Analýza trhu 3. Plánovanie 4. Financovanie 5. Marketing
Viac: Fotogaléria

Október 2014: Podpora podujatí: SPOZNAJ SÁM SEBA

Veľká časť študentov využíva svoj voľný čas výhradne na zábavu, flákanie a ostatné radosti spojené so životom mladého človeka. Aj medzi nimi však stretneme nadšencov vedy, kreatívnych podnikateľov alebo usilovných a užitočných zamestnancov. Šancou môže byť načerpanie dúšku motivácie a usmernenia. A práve na to slúži modul spoznaj sám seba. Jeho cieľom je odhaliť skrytý talent v každom študentovi, ktorý za ideálnych okolností dokáže prispieť k lepšej spoločnosti práve svojou časťou. Podujatia boli zamerané: 1. Rétorika 2. Zdroje informácií 3. Ciele 4. Time manažment 5. Líderstvo.
Viac: Fotogaléria

September 2014: podpora Podnikateľský nápad roka 2014

Keďže organizácia AZU sa snaží dlhodobo podporovať študentov a mladých ľudí v práci na svojich projektoch a nápadoch, podpora pre súťaž Podnikateľský nápad roka 2014 (PNR), ktorej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska, bola prirodzeným krokom pre potvrdenie tohto nášho úsilia.Na propagácii podujatia v rámci organizácie podieľali jej členovia rôznymi spôsobmi, podľa miestnych možností. Nešťastné bolo hlavne časovanie priebehu kampane počas letných prázdnin a uzávierka podávania prihlášok na konci septembra, kedy študenti vysokých škôl len prichádzajú do školy a začínajú sa orientovať v aktivitách. Napriek tomu sa miestni koordinátori z lokálnych centier podpory (LCP) snažili prispôsobiť aktivity a smerovať pozornosť študentov aj k PNR. [ REPORT ČINNOSTI ]
Viac: http://goo.gl/b9PKJE

August 2014: Školenie CMS Joomla - začiatočník

Počas dvoch dní 18 - 19. augusta 2014 sa uskutočnilo školenie redakčného systému pre správu webstránok. Toto školenie bolo pilotným kurzom. Zistili sme že o tento druh kurzov je záujem dokonca pripravujeme celodenné kurzy. Ďakujem účastníkom a tešíme sa na nové postrehy. Cieľom školenií je rozšírenie vedomostí v oblasti IKT a jednoduché využitie dostupných nástrojov.
Viac: http://goo.gl/04zi2G

Júl 2014: Rekonštrukcia EASTCUBATOR II.

Súčasný stav priestorov nie je vyhovujúci potrebám centra z vizuálneho ani technického pohľadu. Preto je nutná rozsiahlejšia rekonštrukcia priestorov. So zreteľom na zdroje financovania je rozsah prác obmedzený na nevyhnutné úpravy. Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť vizuálne príjemný a kreatívny priestor, ktorý zaujme a vytvorí príjemné pracovné prostredie pre jednotlivcov a tímy.
Viac: http://goo.gl/jDrlVh

Jún 2014: Rekonštrukcia EASTCUBATOR I.

EASTCUBATOR miesto, kde bude situované Startup Centrum, sa nachádza na okraji centra Košíc na Hviezdoslavovej ulici číslo 7. Má výhodnú strategickú polohu a bezproblémový prístup. Výhľad z budovy je na Moyzesovu ulicu, park a starú športovú halu. Z tretieho poschodia je výhľad na strechy centra Košíc, dom svätej Alžbety, no i na štátne divadlo. V úzkej blízkosti sú zastávky MHD a celková občianska vybavenosť je na veľmi vysokej úrovni. Hlavná ulica je vzdialená 5 minút pešo.Priestory pre Eastcubator sa nachádzajú na celom treťom poschodí budovy o celkovej rozlohe 202 m2 aj s chodbou.
Viac: http://goo.gl/jDrlVh

Máj 2014: Hackathon 3.0

Hackathon, tiež známy ako hackfest alebo codefest je udalosť, v ktorej sa prepájajú a kontaktujú osoby pôsobiace v IT. Programátori, grafici, coderi, firmy... Slovo dňa je teda NETWORKING. Pre najbližšie podujatie Hackathon 3.0 sme si stanovili tému „Prezentuj sa na webe“. Reč bude o web stránkach, dizajne, blogovaní a hlavne o tvojom osobnom profile. Ak práve riešiš niečo iné, nevadí. Príď, pracuj na svojom projekte, a spoznaj komunitu, ktorá ti môže pomôcť a poradiť. Nezabúdaj, že Hackathon ako taký má široké zameranie.
Viac: http://goo.gl/6dNXgM

Apríl 2014: TEDx Prešov

Myšlienka usporiadania tejto konferencie vznikla v roku 2013 v Coworkingovej kancelárií Kofisovňa ako bežná konverzácia. Tá však prerástla do činov a tým sa spustila lavína organizovania. Sme radi, že aj nezisková organizácia Aktvivita Zvyšuje Úspech môže podporiť toto podujatie. Ďakujeme za príležitosť a skvelé podujatie. Stali sme sa súčasťou unikátnej akcie v Prešove, ktorá sa zapíše do dejín.
Viac: http://goo.gl/6dNXgM

Marec 2014: Startupweekend Košice

v Košiciach stretlo viac než 60 budúcich aj súčasných podnikateľov a osobností s medzinárodným zastúpením, aby spoločne pracovali na potenciálnych biznis nápadoch. Víkendové podujatiesa konalo v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach. Realizovali sme organizáciu tohoto podujatia. Pomoc ako aj podporu pri dodržaní medzinárodnej licencie startupweekend.org nám poskytla zahraničná facilitátorka Irina Paula Albu. V knižnici sa zišlo 46 účastníkov z celého Slovenska, ale aj zahraničia, ktorým pomáhali desiati mentori. Na začiatku podujatia, po úvodných slovách, predstavili účastníci viac než dve desiatky biznis nápadov, z ktorých sa pracovalo na 9 najzaujímavejších
Viac: http://goo.gl/6dNXgM

Február 2014: Hackathon 2.0

Podujatie nielen pre IT nadšencov, ktorí majú vlastný nápad a odkladajú ho už dlhšiu dobu.Dokonči svoj projekt projekt, program, aplikáciu či záverečnú prácu. Základom podujatia je zabezpečiť tvorivé prostredie, podporu a pomoc pri nápadoch za pomoci skúsených lektorov. Jedna sobota venovaná vlastnému rozvoju resp. rozvoju tvojho nápadu.
Viac: http://goo.gl/6dNXgM

Január 2014: Slovenské školstvo v Európe

Miroslav Hajnoš + EDS pozval priatľov na pondelkovu kávičku ktorá riešila zásadnú otázku na tému “Slovenské školstvo v Európe – priepasť alebo budúcnosť?” Toto neformálne stretnutie priamo súvisý s aktivitami našej organizácie. Sme radi, že sme sa mohli vyjadriť k otázke školstva a vzdelávania.
Viac: http://goo.gl/vSY1VQDecember 2013: NEZAMESTNANÁ MLÁDEŽ 2.0

Tri pro-európske organizácie sa rozhodli zorganizovať v poradí už 2. ročník európskeho fóra zamerané na budúcnosť mládeže v Európe. Mladí Európania o.z., Európsky Dialóg Perspektívneho postoja, o.z. a Erasmus Student Network Slovensko, o.z., pod záštitou medzinárodnej mládežníckej organizácie Young Democrats for Europe, spoločne zorganizovali medzinárodnú akciu. Sme presvedčení, že v čase hospodárskej a ekonomickej krízy a straty dôvery medzi krajinami sú práve mladí ľudia kľúčom k lepšej budúcnosti Európy. Nezisková organizácia prispela formou propagácie.


November 2013: HACKATHON Košice 1.0

Hackathon (tiež známy ako hackfest alebo codefest) je udalosť, v ktorej sa prepájajú a kontaktujú viacerí počítačoví programátori a ďalšie osoby pôsobiace vo vývoji softvéru, vrátane grafiky, rozhraní dizajnérov a projektových manažérov. Cieľom podujatia je intenzívne spolupracovať na softvérových projektoch. V iných prípadoch nie je žiadne obmedzenie na typ softvéru. Hackathon sa uskutočnil v Košiciach po prvýkrát. Organizátorom podujatia je skupina nadšencov pre začínajúce projekty. Podpora neziskovej organizácie v oblasti marketingu a oslovenia.


Oktober 2013: AZU BIG DAY

Podujatie AZU BIG DAY je jedným zo série úvodných predstavení národného rozvojového projektu AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, ktorý študentom prostredníctvom prednášok, workshopov a internetového portálu ponúka možnosť aktívne sa zapojiť do praktického vzdelávania a osobného rozvoja, čím zvyšujú svoju úspešnosť presadiť sa na trhu práce. Nezisková organizácia participovala na organizácií a propagácií.


September 2013: Svet práce

Jedinečné dvojdňové podujatie v Steel Aréne. Svet práce ponúkal príležitosť na stretnutia, tak pre uchádzačov o zamestnanie a študentov, ako aj pre zamestnávateľov a inštitúcie. Nezisková organizácia sa podieľala na propagácií ako aj na workshopoch.